Algemene Voorwaarden

Contractuele afspraken

hera-verandermanagement hanteert bij het uitvoeren van een opdracht onderstaande afspraken. Hierbij is de opdrachtgever een met name te noemen zorgorganisatie en/of diens vertegenwoordiger en de opdrachtnemer hera-verandermanagement; in de persoon van Hera Bosgraaf. In de opdrachtformulering zijn minimaal de aanleiding, de gewenste begeleiding of andere dienstverlening of het gewenste resultaat, de werkwijze en de kosten gespecificeerd en duidelijk omschreven.

Bevestiging van de opdracht

Wanneer de opdracht definitief doorgaat, wordt dit bevestigd door middel van het tekenen van het contract door opdrachtgever en opdrachtnemer. Er wordt gezorgd voor getekende (eventueel gescande) contracten voor beide partijen.

Betalingsvoorwaarden

Maandelijks worden de werkzaamheden uitgevoerd door hera-verandermanagement gefactureerd. Hierbij gelden voor de opdrachtgever de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen de betaling te voldoen, tenzij dit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders is afgesproken en binnen de offerte staat beschreven
  2. Wanneer niet aan 1 is  voldaan, wordt een herinneringsfactuur gestuurd, met het verzoek om per omgaande de betaling te voldoen
  3. Wanneer niet aan 2 is voldaan binnen 2 weken, wordt een incassobureau in de arm genomen om de opdrachtgever alsnog de achterstallige betaling te laten voldoen.
  4. De bij 2 gemaakte incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Terugbetaling aan de opdrachtgever

Mocht er  sprake zijn van een terugbetaling aan de opdrachtgever, dan wordt dit binnen 14 dagen gerealiseerd.

Bemiddeling door intermediair

Het kan ook zijn dat een opdracht van hera-verandermanagement wordt verkregen door bemiddeling van een intermediair. De intermediair is dan de opdrachtnemer. De Algemene Voorwaarden van het betreffende bureau zijn dan van toepassing voor de opdrachtgever.